Hotline: 0907875568
Nội bộ

Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty CP Dịch vụ SUDICO

 Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2013 với sự có mặt của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng 45 người lao động đại diện cho 214 người lao động và các khách mời từ Công ty CPĐTPTĐT&KCN Sông Đà - SUDICO.    

 

Chào cờ khai mạc Đại hội

     Hội nghị đã nghe Ông Thạch Quang Khải - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013; biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, sắp xếp tổ chức quản lý điều hành, đảm bảo an toàn hợp vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần, đào tạo nghề cho người lao động.
    

     Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn, Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tổng kết công đoàn năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

 

Ông Nguyễn Tiến Giang báo cáo thực hiện việc ký kết "Thỏa ước lao động tập thể"

 

     Tham dự Hội nghị, Ông Nguyễn Lê Ninh - Bí thư Chi bộ, CT HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tán thành với nội dung các báo cáo thông qua Hội nghị, đồng thời cũng nhấn mạnh: " Công ty cần tăng cường công tác kỷ luật lao động đảm bảo chất lượng dịch vụ đô thị phục vụ khách hàng. Toàn thể CBNV cần đoàn kết vì mục đích xây dựng và phát triển Công ty bền vững, từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Công ty cần phải gắn thu nhập với hiệu quả công việc được giao, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực và nâng cao đời sống cho người lao động".

   

Ông Nguyễn Lê Ninh thay mặt các cổ đông cảm ơn những nỗ lực, cố gắng CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012


     Thay mặt Công ty CPĐTPTĐT&KCN Sông Đà, Ông Nguyễn Trần Tùng - Phó Tổng Giám  đốc Công ty CPĐTPTĐT&KCN Sông Đà đã ghi nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012 của tập thể Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO. Đối với nhiệm vụ SXKD năm 2013, Ban điều hành Công ty cần xây dựng kế hoạch sát với thực tế, thông qua Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông năm 2013 và chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV để duy trì khu đô thị và thương hiệu của SUDICO.    

    

Ông Nguyễn Trần Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty SUDICO phát biểu tại Hội nghị


Thay mặt cho các đơn vị, đại diện các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty đã phát biểu ý kiến tham luận, góp ý, trao đổi dân chủ. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

    

Ông Trần Đăng Tuấn - Phó Ban Quản lý vận hành kỹ thuật đô thị trình bày tham luận: " Chủ động nâng cao năng lực làm việc, phát huy, sáng kiến cải tiến kỹ thuật xử lý sự cố phát sinh trong công tác quản lý tòa nhà"


 

Ông Nhữ Duy Hòa - Phó ban An ninh trình bày tham luận " Công tác an ninh gắn liền với Văn hóa doan nghiệp và thương hiệu Công ty"

 

Bà Ngô Thị Mùi - Phó ban Vệ sinh công nghiệp trình bày tham luận " Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động"

 

     Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Thạch Quang Khải đã ghi nhận, giải đáp các ý kiến của đại diện lao động và kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD trong năm 2013.