• 08:01:00 15/01/2013
  Các Phòng chức năng Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO:
 • 14:01:00 14/01/2013
  SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CP DỊCH VỤ SUDICO
 • 10:01:00 14/01/2013
  BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 • 16:09:00 24/09/2012
  Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh  và khai thác dịch vụ đô thị. Chúng tôi mang đến một chuỗi những dịch vụ quản lý bất động sản chuyên môn hóa trọn gói bao gồm:
 • 15:09:00 24/09/2012
  Phấn đấu để không những trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi khách hàng, một mái nhà chung cho toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO chúng tôi luôn tâm niệm:
 • 08:09:00 24/09/2012
  Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO được thành lập ngày 10 tháng 08 năm 2007; tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh và khai thác dịch vụ đô thị, một đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Tổng Công ty Sông Đà.