Hỗ trợ khách hàng

11:08:00 20-08-2014

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Tel: 043.7875568

Email: info@sudicodv.vn

--------------------------------

BAN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

hotline: 02437854110

Tel: 0907.875.568

Email: lexuanminh1977@gmail.com

--------------------------------

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tel: 0936.611.585

Email: sandv@sudicodv.vn

--------------------------------

BAN AN NINH

Tel: 0936.611.393

Email: hoand@sudicodv.vn