TỔ CHỨC PUM HÀ LAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

13:03:00 11-03-2016

Được sự hỗ trợ của tổ chức PUM của chính phủ Hà Lan Công ty CP Dịch vụ SUDICO đã mời chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam để tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý vận hành nhà cao tầng và khu đô thị theo các mô hình tiên tiến trên thế giới đồng thời đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý để giúp đỡ Công ty CP Dịch vụ SUDICO nâng cấp chất lượng dịch vụ và quản lý vận hành.

Một số hình ảnh Chuyên gia làm việc với CBCNV và đối tác tại các Dự án do Công ty CP Dịch vụ SUDICO quản lý vận hành

 

           

     Ông Lê Mạnh Thắng - Tổng Giám Đốc Công ty trao đổi với Bà Margaretha Ada Maria Nieuwenhuis của tổ chức PUM Hà Lan

 

          

         

          

 

         

 

         

 

         

Thông báo