Hotline: 0907875568
Tin tức

TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TOÀN CÔNG TY

Ngày 06/10/2017 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ SUDICO đã tổ chức khám sức khỏe theo kế hoạch năm 2017, cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, nhằm kiểm tra, phát hiện kịp thời các bệnh lý liên quan đến sức khỏe và tái tạo sức lao động cho cán bộ nhân viên, để yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐÌNH KỲ CỦA CÔNG TY

 

 

 

 

 

Lượt xem: 446