Hotline: 0907875568
Nội bộ

Thành lập Ban quản trị nhà chung cư Tòa nhà Sông Đà Nhân Chính

Ngày 21/6/2014, Hội nghị thành lập Ban quản trị nhà chung cư Tòa nhà Sông Đà Nhân Chính – 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân , Hà Nội đã được tổ chức, với sự tham dự của 67 hộ dân đại diện cho người sử dụng nhà chung cư, chủ đầu tư (Công ty SUDICO) và đại diện chính quyền địa phương.

 

 
 

Đây sẽ là mô hình kiểu mẫu trong quản lý, vận hành các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội. Ban quản trị là tổ chức tự quản do các chủ sử hữu và người sử dụng bầu ra, được UBND quận Thanh Xuân công nhận hoạt động theo pháp luật, nhằm tăng cường quản lý, vận hành có hiệu quả các khu chung cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sử hữu, người sử dụng. Sự hình thành của Ban quản trị nhà chung cư sẽ giúp nâng cao điều kiện sống, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, tạo nếp sống văn minh đô thị, duy trì chất lượng cảnh quan, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Tòa nhà Sông Đà Nhân Chính.

 

Đại diện các hộ dân đăng ký danh sách tham dự hội nghị

Bà Nguyễn Thị Kim Môn Bí thư chi bộ, TTTDP (đầu tiên bên trái) cùng Ban

Quản trị mới của tòa nhà Sông Đà Nhân Chính

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản trị chung cư Tòa nhà Sông Đà Nhân Chính thảo luận về chi phí hợp lý phục vụ cho Ban quản trị hoạt động, các ý kiến góp ý từ đại diện chính quyền đại phương, chủ đầu tư (Công ty SUDICO). Các đại biểu dự hội nghị đã bầu ra Ban quản trị nhà chung cư với 5 thành viên, là những người có uy tín và trách nhiệm cao được sự thống nhất đông thuận của cư dân trong Tòa nhà.

Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp, sau khi hoàn thành hồ sơ sẽ tiến hành việc gửi báo cáo trình cơ quan các cấp có thẩm quyền để ra mắt bộ máy Ban Quản trị chính thức của Tòa nhà Sông Đà Nhân Chính.

Thông báo