Hotline: 0907875568
Nội bộ

Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2013 - 2015

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Công ty SUDICO về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc. Ngày 29 tháng 05 năm 2013, Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2013 - 2015.   

 

   Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Nguyễn Lê Ninh – Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty SUDICO, các Đảng viên, đại diện Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn và các quần chúng ưu tú Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.
 

   Sau khi nghe các báo cáo, các tham luận và các ý kiến phát biểu dân chủ công khai, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đ/c Nguyễn Lê Ninh , Đại hội đã thống nhất thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2010 – 2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2015 của Chi bộ, thông qua kiểm điểm đánh giá của Ban chi ủy nhiệm kỳ, kiểm điểm những tồn tại yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ 2010 – 2013, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm kỳ 2013 – 2015 với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong hoạt động SXKD, công tác xây dựng và phát triển Đảng, công tác Quy hoạch cán bộ và công tác đoàn thể. 
 

   Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm các đồng chí:

  •    - Đồng chí Nguyễn Lê Ninh – Bí thư Chi bộ.
  •    - Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó bí thư Chi bộ.
  •    - Đồng chí Nguyễn Thị Huế - Chi ủy viên.
     

   Đại hội kêu gọi tất cả đảng viên CBCNV Công ty ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Đại hội giao cho Chi ủy Chi bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2015.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu trong Đại hội:

 

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội 

 

Đ/c Nguyễn Lê Ninh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2013 - 2015

 

Đ/c Thạch Quang Khải - TGĐ Công ty trình bày tham luận "Vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong hoạt động SXKD"

 

Đ/c Trần Đăng Tuấn - Phó chủ tịch Công Đoàn trình bày tham luận "Tăng cường vai trò của Chi bộ với hoạt động Công đoàn của Công ty"

 

Đ/c Nguyễn Doãn Thành - Phó bí thư BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty trình bày tham luận "Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong họat động của Đoàn và phong trào thanh niên"

 

Lượt xem: 613