Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016

14:06:00 09-06-2016

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2016, SSC đã tổ chức triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng để xây dựng và phát huy lối sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn CBCNV trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường”.

 

Với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, SSC đã tổ chức lễ phát động có sự tham gia đông đảo của CBNV các Phòng, Ban, Đoàn Thanh niên Công ty. Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm nay được tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất.

Tại Lễ phát động các Phòng, Ban, Đoàn TN Công ty đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn; thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường trong khu đô thị, tại văn phòng cơ quan và các dự án Công ty quản lý. Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” đến CBCNV.

 

 

 

Trước đó, Công ty cũng đã có Công văn gửi các Phòng, Ban và CBNV tuyên truyền, phổ biến, vận động tham gia bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

 

 

Đoàn TN kêu gọi các đoàn viên, thanh niên ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những công việc hành động cụ thể, thiết thực như phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên khu đô thị và các tòa nhà, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp. “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, kêu gọi mọi người cùng tham gia tiết kiệm nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên để giữ gìn đường phố, khu phố, dân cư  xanh – sạch – đẹp.

 

 

 

SSC là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Quản lý vận hành và khai thác Dịch vụ Khu đô thị, bằng những hành động thiết thực bảo vệ môi trường, tuyên truyền tại các dự án Công ty quản lý, góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đô thị xanh- sạch- đẹp hơn, nâng cao nhận thức “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta”.

 

 

Thông báo