DIỄN TẬP CỨU HỘ THANG MÁY TẠI TÒA NHÀ CT4 KDT MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ

09:11:00 23-11-2017

Ngày 10/11/2017 Công Ty Cổ Phần Dịc Vụ SUDICO phối hợp với nhà thầu cung cấp và bảo trì thang máy cho tòa nhà, tổ chức tập huấn cứu hộ thang máy cho cán bộ nhân viên ban kỹ thuật, an ninh, vệ sinh theo định kỳ hàng năm.

 

Một số hình ảnh của buổi diến tập 

Thông báo