CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2019 CHO CBCNV CÔNG TY

15:05:00 16-05-2019

Thực hiện chỉ đạo của TGĐ Công ty về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CBCNV Công ty. Ngày 16-05-2019 Công ty tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV Công ty. Nhằm đảm bảo về sức khỏe , tinh thần hăng say và tái tạo sức lao động cho cán bộ nhân viên, để yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.