Hotline: 0907875568
Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ AN NINH KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ SỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BAN AN NINH

Tháng 10/2017 phòng TCHC đã tổ chức đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng giao tiếp và sử lý các tình huống cho cán bộ nhân viên ban an ninh theo định kỳ hàng năm

 

 

Buổi đào tạo với sự tham gia của cán bộ nhân viên ban an ninh của công ty cổ phần dịch vụ Sudico