SUDICO-S: Chương trình và tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

11:03:00 20-03-2014

SUDICO-S tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào thời gian: 8 giờ30 Thứ Sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 - Khối cao tầng, KĐT Mỹ Đình, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trong tài liệu đính kèm. tại đây

Thông báo