Hotline: 0907875568
Quan hệ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 19 tháng 05 năm 2017, tại hội trường trụ sở Công ty – Tầng M3 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty CP dịch vụ SUDICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã nhận được 99,8% sự đồng thuận của cổ đông tham dự đối với tất cả các nội dung quan trọng của Công ty như báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức dự kiến; Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Tại Đại hội, các cổ đông đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP dịch vụ SUDICO với sự nhất trí, đồng thuận của 99,8% cổ đông tham dự Đại hội.

 

 

 

                                                                     Bà Tạ Thị Kim Hoa Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông

 

 

                                            Tổng Giám đốc Lê Mạnh Thắng trình bày báo cáo SXKD 2016 và kế hoạch 2017

 

 

                                                         Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyến Lê Ninh trình bày báo cáo của HĐQT