Chương trình và tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên của năm 2020

10:05:00 27-05-2020

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian: 8h30  Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong tài liệu đính kèm bên dưới.