Hotline: 0907875568
Quan hệ cổ đông

Chương trình và tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên của năm 2020

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian: 8h30  Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong tài liệu đính kèm bên dưới.

Thông báo