Chương trình và tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên của năm 2019

10:03:00 18-03-2019

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào thời gian: 8h30  Thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trong tài liệu đính kèm bên dưới.