Hotline: 0907875568
Quan hệ cổ đông

Chương trình và tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên của năm 2018

tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian: 8h30  Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trong tài liệu đính kèm bên dưới.