Chương trình và tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên của năm 2018

15:04:00 17-04-2018

tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian: 8h30  Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Tòa nhà CT1 , KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chi tiết dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trong tài liệu đính kèm bên dưới.