Hotline: 0907875568
Nội bộ

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CBCNV BAN AN NINH

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Công ty, Các cán bộ nhân viên Ban An ninh Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO đã được tham dự khóa đào tạo nghiệp vụ được tổ chức từ ngày 04 đến 16 tháng 12 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Đây là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Công ty nói chung và Ban An ninh nói riêng. Khóa đào tạo này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty góp phần tạo nên thành công bước đầu cho chương trình, cũng như là động lực để Công ty tổ chức những chương trình đào tạo tiếp theo được thành công hơn nữa.  

Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ an ninh lần này, các nhân viên đã có cơ hội để hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng làm việc, góp phần xây dựng thương hiệu Dịch vụ SUDICO chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, chu đáo. 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Một số hình ảnh tiêu biểu:

Thông báo