CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

14:04:00 22-04-2020

Nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biễn biến hết sức phức tạp, khó lường Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đã tiến hành phu khử khuẩn hàng tuần tại các Tòa nhà KĐT Mỹ Đình, KĐT Trung Yên Plaza

 

Một số hình ảnh về công tác phun Phòng dịch COVID - 19