Hotline: 0907875568
Quan hệ cổ đông

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico

Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico được tổ chức vào ngày 07/04/2021  đã thành công tốt đẹp. dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội

 

 

Khai mạc Đại hộiÔng Nguyễn Ngọc Hùng thàng viên HHĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty, trình bày thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu các nội dung tại đại hội

Lượt xem: 452