CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.

14:04:00 03-04-2014

Theo đúng kế hoạch đề ra, ngày 28 tháng 3 năm 2014 tại Hội trường trụ sở Công ty,  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO đã diễn ra thành công, đánh dấu sự kết thúc một năm tài chính với nhiều khó khăn thách thức và khởi đầu cho một năm mới nhiều cơ hội và triển vọng.

Đây là năm đầu tiên, Đại hội được tổ chức tại Hội trường trụ sở mới của Công ty với một lượng lớn Đại biểu và cổ đông về tham dự Đại hội. Các cổ đông đã dành thời gian thăm quan văn phòng Công ty và rất phấn khởi chúc mừng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có một trụ sở văn phòng khang trang, ngăn nắp và hiện đại hơn để phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
 

kiem tra tu cach co dong

Kiểm tra tư cách cổ đông


Các Cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty đã được ban lãnh đạo công ty sắp xếp thời gian làm việc và tạo điều kiện tối đa để được tham dự đại hội, được thực hiện quyền cổ đông và có những đóng góp thực tế trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc Công ty.
 

don tiep co dong

Cổ đông về dự


Các công tác đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông được tiến hành rất văn minh, khẩn trương, gọn nhẹ và đảm bảo các quy định của Pháp luật. Đúng 8 giờ 55 phút Đại hội đã được tuyên bố khai mạc với tỷ lệ cổ đông tham dự là: 96 %.
 

chao co truoc dai hoi

Đại biểu và cổ đông chào cờ


Sau khi Ông Nguyễn Lê Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được mời là Chủ tọa điều hành Đại hội, Ông đã chỉ định Đoàn chủ tịch và phân công các thành viên báo cáo Cổ đông các tài liệu Đại hội. Tất cả các báo cáo, tài liệu đã được từng thành viên trình bày trung thực, cụ thể trước toàn thể đại hội.
 

Doan chu tich

Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Lê Ninh –  Chủ tọa Đại hội (giữa);

                        Ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Đại hội (trái);

                              Ông Lê Mạnh Thắng – Tổng giám đốc Công ty (phải)


Sau phần tham luận, giải đáp và tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, tất cả các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đã được các cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung với tỷ lệ biểu quyết cao thể hiện sự ủng hộ của các Cổ đông đối với công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.
 

xin y kien

Cổ đông nhất chí thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

 

Chu tich neu ban thu ky

Ông Nguyễn Lê Ninh - chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn của cổ đông


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO đã kết thúc thành công tốt đẹp với tinh thần lạc quan tin tưởng của các Cổ đông vào một công ty phát triển bền vững và có nhiều triển vọng.
 

Toàn văn:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên được tải  tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được tải  tại đây.

Thông báo