Tổng Giám Đốc công ty cổ phần dịch vụ Sudico trao quyết định khen thưởng và quà tặng cho nhân viên Ban An ninh

16:05:00 08-05-2017

Sáng nay, ngày 08/05/2017 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ SUDICO đã ký Quyết định khen thưởng , biểu dương tinh thần làm việc trước toàn thể Công ty cho 03 nhân viên ban An ninh :

Anh Nguyễn Huy Quang.

Anh Nguyễn Đình Trung.

Anh Nguyễn Văn Đông.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, không để cám dỗ vật chất làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một cán bộ An ninh Công ty cổ phần dịch vụ SUDICO.

Các Anh đã trao trả 01 xe SH và 650 triệu đồng cho khách hàng bỏ quên.

 

 

                                                          Tổng Giám đốc Lê Mạnh Thắng  trao Quyết định khen thưởng và quà tặng.

Thông báo