Đại hội Đoàn viên Chi đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO Lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

13:05:00 10-05-2017

Chiều ngày 08 tháng 05 năm 2017, Đại hội Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã diễn ra long trọng với sự tham dự của các Đồng chí: Đồng chí Hồ Yên Sơn  - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần ĐT PT ĐT&KCN Sông Đà; Đồng chí Nguyễn Lê Ninh - Bí thư Chi bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty; Đồng Chí Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Công Đoàn và hơn 29 đoàn viên thanh niên xuất sắc đại diện cho đoàn viên thanh niên trong Công ty đang hăng say tham gia làm việc tại các Phòng, Ban, Đội.

 

 

 

   Đồng chí Lê Ngọc Hà – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Công ty Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn khóa II và phương hướng,

                                                                              nhiệm vụ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2019.  

 

 

 

 

                                        Đồng chí Nguyễn Lê Ninh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Lê Ninh - Bí thư Chi bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận những hoạt động tích cực của  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Công ty đối với hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời, cũng nhắc nhở:

 “Mọi đoàn viên thanh niên cần phát huy hơn nữa sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nhiệt tình và tâm huyết,

 nhằm xây dựng Chi đoàn và Công ty vững mạnh”.

 

 

                    Đồng chí Hồ Yên Sơn – Bi thư Đoàn TN Công ty Cổ phần ĐT PT ĐT và KCN Sông Đà phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

 

             Đồng chí Hồ Yên Sơn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty SUDICO đánh giá cao những đóng góp của Đoàn thanh niên

             Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO trong công tác đoàn đồng thời mong muốn toàn thể thanh niên Công ty nỗ lực hơn nữa,

             đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển mạnh đồng hành cùng với đoàn thanh niên Công ty SUDICO.

 

 

Thông báo